Strona 1 z 1

Miejsce Pamięci u stóp Boga Ojca

: 2014-12-07, 16:40
autor: Franek D.
2 października 1943 r. gubernator Hans Frank wydał rozporządzenie "O zwalczaniu zamachów na niemieckie dzieło odbudowy w Generalnym Gubernatorstwie". Od tej pory, za jakiekolwiek czyny uznane za wymierzone w niemiecki ład i porządek, okupant przeprowadzał masowe egzekucje na ludności cywilnej. Na murach miast pojawiły się Afisze Śmierci, obwieszczające nazwiska osób skazanych i straconych.

W Krakowie, u stóp starego kościołka św. Benedykta, przy trakcie lwowskim Lemberg- Josefstadt/Wolne Królewskie Miasto Podgórze/, naprzeciw Starego Cmentarza, od końca XVIII w. działał słynny Zajazd Pod św. Benedyktem, nazywany też Pod Bogiem Ojcem. W poł. XIX w. gmach zamieniono na koszary kompanii piechoty i plutonu ckm z 56 wadowickiego pułku piechoty. W tym historycznym budynku, na 2 tygodnie przed znaną nam wszystkim datą Odzyskaniem Niepodległości, w dniu 31 października 1918 r. polscy żołnierze pod dowództwem ppor. Franciszka Pustelnika rozbroili pozostałych w koszarach żołnierzy austriackich i z grupą por. Antoniego Stawarza, przeszli do Rynku Głównego Krakowa, gdzie ogłosili Niepodległość!

W czasie okupacji, w budynkach zaplecza mieściła się filia zakładu karnego z ul Senackiej 3. W samym budynku były mieszkania dla funkcjonariuszy więziennych. 18 listopada 43 r. o godz. 6:30 ktoś zabił wychodzącego z budynku strażnika więziennego, słynącego z wykonywania wyroków śmierci na Polakach. Późniejsze dochodzenie wywiadu AK wykazało, że przyczyną śmierci były porachunki rodzinne, a zabójcą okazał się szwagier strażnika.

Za dwa dni, przed budynkiem, u stóp miłosiernego Boga Ojca, dokonano publicznej egzekucji na 10 Polakach. Długo obwieszczały o tym rozwieszone po mieście Afisze Śmierci.

Tablica umieszczona została w jednej z nisz barokowej kapliczki z Bogiem Ojcem.

: 2014-12-08, 09:43
autor: Franek D.
Za skrytobójcze zamordowanie w dniu 18 XI 1943 r. pracującego w niemieckiej służbie dozorcy więzienia św. Michała w Krakowie - Ludwika Nowaka - pod Bogiem Ojcem rozstrzelano dziesięciu Polaków: Józefa Apostoluka, Józefa Danka, Józefa Gaurę, Adama Kalickiego, Aleksandra Kluskę, Bolesława Kopczyńskiego, Bronisława Kuźmę, Mariana Sieprawskiego, Mariana Wojtalę, Wacława Zabielskiego.