Strona 1 z 1

Twierdza Warszawa - Cytadela Aleksandrowska

: 2009-11-13, 10:13
autor: Grzesław
Cytadela Aleksandrowska
Wybudowana po stłumieniu powstania listopadowego w 1832r w celu umocnieniu władz carskich i zachowaniu porządku w mieście. Na terenie Cytadeli znajdowało się centralne więzienie śledcze przez które przewinęło się około 40 tysięcy więźniów.
W 1950 roku wokół murów Cytadeli został utworzony park według projektu Z. Stępińskiego oraz K. Onitzchowej. Przebieg parku wytyczono w miejscu dawnego koryta rzeczki Drna, która to była częścią fosy opasającej Warszawska Cytadelę.