Strona 1 z 1

Dzień Pamięci Ofiar Gestapo, 14-15 września 2012

: 2012-09-09, 21:39
autor: Darula
W 2007 roku Muzeum Historyczne Miasta Krakowa oddział Ulica Pomorska zainicjowało coroczne obchody Dnia Pamięci Ofiar Gestapo, pragnąc zachować w pamięci krakowian tragiczną historię domu przy ul. Pomorskiej 2. Dzień ten jest obchodzony we wrześniu w związku z rocznicą przejęcia przez niemieckie formacje policyjne Domu Śląskiego. 13 września 1939 roku, kilka dni po wkroczeniu oddziałów Wehrmachtu do Krakowa, budynek Domu Śląskiego został zajęty przez niemieckie formacje policyjne i do 17 stycznia 1945 roku był siedzibą Komendy Policji i Służby Bezpieczeństwa w dystrykcie Kraków. IV wydziałem Komendy była Tajna Policja Państwowa (Geheime Staatspolizei) – gestapo. Dziś w budynku przy ulicy Pomorskiej znajdują się zabytkowe cele aresztu gestapo z zachowanymi inskrypcjami więźniów, stanowiącymi wstrząsający dokument niemieckiej okupacji miasta, nad którymi Muzeum Historyczne Miasta Krakowa sprawuje pieczę. Mieści się tutaj stała wystawa Krakowianie wobec terroru 1939–1945–1956.

Tegoroczny Dzień Pamięci Ofiar Gestapo jest poświęcony Zdzisławowi Korczyńskiemu (1927–1989), który 13 czerwca 1942 roku, w wieku 15 lat, został zatrzymany przez Gestapo w ulicznej łapance pod kinem Wanda w Krakowie i przewieziony do więzienia na ul. Montelupich. Kilkanaście dni później, w grupie 20 więźniów, został wysłany do obozu koncentracyjnego Auschwitz. W obozie oznaczono go jako więźnia politycznego, Polaka. W październiku 1944 r. został przeniesiony do obozu koncentracyjnego FlossenbĂźrg podobóz Leitmeritz (Litomierzyce, Czechy). Tam doczekał wyzwolenia przez Armię Czerwoną. Po wojnie mieszkał w Krakowie.

W piatek w godz. 17:00-21:00 będzie można zwiedzać schron przeciwlotniczy w Parku Krakowskim, udostępniony przez Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Rawelin”.

PROGRAM OBCHODÓW:
14 września (piątek):
9.00 - msza święta w kościele św. Szczepana (ul. H. Sienkiewicza 19)
10.00-10.50 - uroczysty apel ku czci ofiar gestapo i złożenie kwiatów przy tablicy pamiątkowej z udziałem żołnierzy Wojska Polskiego (ul. Pomorska 2)
11.00-17.00 - gra terenowa Dziś – jutro – pojutrze… przygotowana przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa i Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie (ul. Pomorska 2)
12.00-16.10 - sesja Lekcje o totalitaryzmie. Jak i po co? (sala wykładowa LOK, ul. Pomorska 2)
17.30-21.00 - zwiedzanie schronu przeciwlotniczego udostępnionego przez Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Rawelin” (park Krakowski)
17.45 - otwarcie wystawy plenerowej Czemu ich to spotkało? (pl. Inwalidów)
17.50-18.30 - oprowadzanie po wystawie plenerowej Czemu ich to spotkało? (pl. Inwalidów)
18.30-20.30 - spacer edukacyjny Poszukiwany Henryk S. (ul. Pomorska 2)
19.30-20.30 - oprowadzanie po wystawie stałej Krakowianie wobec terroru 1939—1945—1956 (ul. Pomorska 2)
20.30 - mapping fasady budynku przy ul. Pomorskiej 2

15 września (sobota):
11.00-15.00 - Czemu ich to spotkało? – opowieści o losach dzieci w okresie okupacji niemieckiej (sala wykładowa LOK, ul. Pomorska 2)
Najmłodsi więźniowie KL Auschwitz-Birkenau - Helena Kubica
Pomoc dla najmłodszych w okupowanym Krakowie - Katarzyna Kocik
Dramat dzieci żydowskich w Krakowie - Martyna Grądzka
Moje dzieciństwo – wspomnienia świadków historii (sala wykładowa LOK, ul. Pomorska 2)
16.00-17.00 - spacer edukacyjny Wolność nie może być niewolą (pl. Inwalidów)

ZAPRASZAMY